RODO

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej firmy. Chcielibyśmy zapewnić Państwo, że ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

W niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany i chronimy prywatność Klientów, w tym dane osobowe pozyskane przez naszą stronę www.dom-deweloper.eu oraz podczas wizyt w siedzibie firmy i kontakcie telefonicznym.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów

Administrator danych DOM DEWELOPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka Komandytowa z siedziba przy ul. 1 Maja 20/5, 75-800 Koszalin
Cele przetwarzania Przedstawienie oferty sprzedaży nieruchomości dopasowanej do potrzeb i oczekiwań klienta. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane przez klienta
Podstawy prawne przetwarzania Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych – dostawcy usług IT, obsługi kadrowo-księgowej
Prawa związane z przetwarzaniem danych Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
Okres przetwarzania danych Dane osobowe będą przetwarzane przez okres sześciu miesięcy od daty ich pozyskania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
Konsekwencje niepodania danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia Pani/Panu oferty sprzedaży nieruchomości lub udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane